Dozorná rada SMRŠ

Predseda                                 Mgr.Vladimír Marko   Partizánske           0904 997 748

Členky                                   Ing. Ivana Langová
                                               Daniela Valová             Piešťany         0911 856 513