skenfrdeit
.

 

Počúvame o ňom denne, ale mnohé fakty zo Štefánikovho života nepozná takmer nik. Pritom výpočet jeho záujmov je nekonečný: výtvarné umenie, numizmatika, hudba, fotografoval, bol faleristom, mal záľubu v iluzionizme. Hral šach, rád tancoval, varil. Presne pred 100 rokmi zahynul pri tragickom páde lietadla.
 

Článok napísala Mária Gallová, autorka kníh a publikácií o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Pripravené v spolupráci so Spoločnosťou M.R. Štefánika.

Školské učebnice udávajú o hrdinovi slovenského ľudu Milanovi Rastislavovi Štefánikovi len veľmi chabé informácie: kde a kedy sa narodil, kde študoval,  že jeho život bol naplnený  prácou v astronómii a meteorológii, že bol pilot,  cestoval s legionármi,... a tragicky zahynul.  Pri odhalení pomníka v niektorom meste alebo dedine je o tom krátka správa. A to je snáď všetko.

Za zmienku ale stojí poznať aj viac o ňom, pretože jeho krátky  život – dožil sa len 39 rokov – bol naplnený doslova heroickým bojom. A nie je nezaujímavá ani tá skutočnosť, že svet si ho ešte aj dnes váži viac ako Slovensko.

 

1. Jeho krstný otec bol známy skladateľ

Milan R. Štefánik pochádzal z viacdetnej rodiny. Z hľadiska genealógie sme sa dokázali vrátiť k jeho prarodičom a vieme, že rodina sa dostala na územie Slovenska približne v období okolo roku 1620.

Štefánik mal 4 sestry: Ľudmilu Albertínu, Oľgu Ľudovítu, Elenu Antóniu a Máriu Želmíru, bratov Igora Branislava, Pavla Svätopluka, Ladislava Dušana, Fedora Bohuslava, Kazimíra Konštantína, dvaja ďalší bratia – Mojmír Alexander a Jaroslav Sergej – zomreli v detstve.  Dnes už žije piata generácia rodiny – od otca Pavla. Nositeľ mena Štefánik v priamej línii už nežije.

Krstným otcom M. R. Štefánika bol notár a hudobný skladateľ Štefan Fajnor a zhudobnil báseň „Kto za pravdu horí“.

2. Študoval aj v maďarčine

Okrem rodných Košarísk navštevoval školy v Šamoríne, aby sa zdokonalil v maďarčine, neskôr v Prešporku, Šoproni a Sarvaši.

Vysokú školu ukončil promóciou v roku 1904 v Prahe titulom PhDr. v odbore astronómia.

V roku 1904 odchádza do Paríža a na Slovensko sa vracia už len sporadicky.

3. Prijal ho pápež, cár, cisár, králi a kráľovne

Na svojich cestách – predovšetkým vo svojej diplomatickej činnosti – sa stretol s ruským cárom Mikulášom II., rumunským kráľom Ferdinandom, talianskou kráľovnou Margaretou, prijal ho japonský cisár, aj pápež Benedikt XV., premiéri a prezidenti mnohých štátov

Všetky jeho vedecké práce sú napísané vo francúzštine vo veľmi úctivom a zdvorilom štýle.

4. Nekonečný počet záujmov

Jeho záujem o dianie bol veľmi všestranný: zaujímal sa o výtvarné umenie, numizmatiku, hudbu, fotografoval, bol faleristom, mal záľubu v iluzionizme. Rád hral šach, rád tancoval, varil – bol mužom činu, mužom praxe.

Ako cestovateľ – za pozorovaniami a plnením svojich povinností – precestoval dvakrát okolo sveta; bol tiež prvým Slovákom, ktorý vystúpil na Mont Blanc.

Svetobežník a Európan skončil svoju životnú púť vo svojej pôvodnej vlasti – na Slovensku.

5. Má 120 sôch

Po roku 1920 začal pribúdať počet pamätníkov M. R. Štefánika doma i vo svete: dnes je v SR cca 80 a vo svete (v 15 štátoch) cca 30 sôch venovaných tejto významnej osobnosti. Okrem  pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ jeho meno nesú kultúrne stánky,  školy,  námestia, ulice, parky, je priblížený v literárnych, filmových a hudobných dielach; jeho podobizeň je nielen na obrazoch, ale aj na známkach, medailách, bankovkách, odznakoch.

Menom Štefánika sú pomenované štátne vyznamenania. On sám bol nositeľom najvyšších vyznamenaní mnohých štátov.

Mária Gallová

 

qrcode

webnail

PARTNERI

Stránka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, ktoré nemôžeme všetky ovplyvniť. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.

M.R. Štefánik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

https   Active Search Results   cloudflare

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting