Múzeum

Múzeum je vysunutou expozíciou SNM – Múzea Slovenských národných rád. Otvorili ho v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika – bývalej evanjelickej fare. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná cesta, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť.
[slideshow id=1]
Otváracie hodiny :
október – apríl                 máj – september
utorok – piatok               utorok – nedeľa
od 8.30 h do 16.30 h       od 8.00 do 16.00 h

tel.: +421 34 6242 626
+421 34 2452 111
+421 918 905 925
muzeum@stefanik.net
info@stefanik.net

Viac informácii nájdete na stránke Slovenského národného múzea ( www.snm.sk ) pod odkazom Múzeum SNR.