Dozorná rada SMRŠ

Predseda                  Mgr.Vladimír Marko   Partizánske   0904 997 748

Členky                         Ľudmila Tomková       Piešťany         0904 108 751
                                        Daniela Valová              Piešťany         0911 856 513