Dozorná rada SMRŠ

Predseda                                Mgr.Vladimír Marko   Partizánske           0904 997 748

Členky                                  Ľudmila Tomková       Piešťany         0904 108 751
                                              Daniela Valová             Piešťany         0911 856 513