Dudince

Samostatný Klub SMRŠ v Dudinciach s počtom členov 25   vznikol v roku 1996.
Každoročne sa snažíme  zúčastniť Valného zhromaždenia SMRŠ,  kde sme 2 krát  prispeli aj kultúrnym programom.  Najprv to bol žiacky inštrumentálny súbor  Základnej umeleckej školy z Dudiniec  a  potom spevokol pri Ev.a.v. cirkevnom zbore v Dudinciach, ktorý zaspieval aj na Bradle pri Mohyle M. R. Štefánika.
V súčasnosti nás je  41.