Partizánske

Miestny klub Partizánske bol založený 15. decembra 2009, na ustanovujúcej schôdzi sa zúčastnilo 21 členov. Postupom času sa členská základňa rozrástla na dnešných 190 členov. V jej radoch nájdeme aj viaceré osobnosti spoločenského, kultúrneho i športového života.

img_5681-kopie
Ustanovujúca schôdza

Klub sa snaží vyvíjať aktivity hlavne v regióne Hornej Nitry. Pre verejnosť organizujeme rôzne akcie s témou M. R. Štefánika. Participujeme na akciách usporadúvaných miestnou samosprávou a našimi partnermi .

img_4247
Prednáška pre žiakov škôl v Prievidzi

Pre členov klubu organizujeme akcie ako sú napr. Pochod  M. R. Štefánika, účasť na podujatiach na Mohyle M. R. Štefánika na Bradle a rôzne výlety.

p1070112
Účastníci Pochodu M. R. Štefánika

Každoročne  sa stretávame  v penzióne Kalinka, kde v príjemnej spoločenskej atmosfére bilancujeme uplynulý rok a predstavíme plán akcií na ďalší rok.

1. výročná schôdza 2010
1. výročná schôdza 2010

Ak Vás zaujala činnosť klubu, budeme radi, keď rozšírite naše rady a podáte pomocnú ruku pri napĺňaní myšlienok a ideálov Spoločnosti M. R. Štefánika. Prihlášku nájdete tu, kontakt na jednotlivých predsedov klubov nájdete v tomto odkaze.

Štefan Ševčík
predseda klubu