Správna rada SMRŠ

Správna rada SMRŠ

Predseda                                      Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.

  1. Podpredseda                          Ing. Ján Tatara
    Podpredsedníčka                  Mgr. Eva Ušiaková

Členovia                                      Branislav Neumair
                                                     Mgr. Mária Gallová
                                                     Ing. Jaroslav Bartánus  
                                                     Ing. Daniela HRICOVÁ
                                                     PhDr. Ružena Kormošová, PhD.  
                                                     Mgr. Peter MACHO, PhD
                                                     

Čestný predseda SMRŠ             Mgr. Peter Uhlík

Kontakty na členov správnej rady