skenfrdeit
.

 

     
 
povedali o ŠtefánikovyKaždý, kto s ním mal príležitosť spolupracovať, vie, aký vzácny človek odišiel nielen nám, ale i Francúzsku, ba i celému svetu.
 
T. G. Masaryk
 
     
 
povedali o ŠtefánikovyV okamihu celkového triumfu národa zabíja sa muž, ktorý po celú dobu svojho vyhnanstva najväčšmi prispel k oslobodeniu svojho rodného kraja… Niet pochybnosti, že bolo v jeho osobe mnoho geniálnosti a bol jedným z najlepších ľudí, akých sme mali.
 
E. Beneš
 
     
 
povedali o ŠtefánikovyJe to jeden z najskvelejších vojakov, ktorých som v tejto vojne poznal.
 
Maršal F. Foch
 
     
 
povedali o Štefánikovy…úžasne srdečný, milý človek.
 
L. N. Tolstoj
 
     
 
povedali o ŠtefánikovyČasto predo mnou hovoril o Slovensku a o slovenskom ľude, ale nikdy som od neho nepočul  jediného slova, ktoré by vyjadrovalo niečo iné než hlbokú náklonnosť k nemu, plnú poézie, než oddanú úctu a vrelú túžbu oslobodiť svojich rodákov.
 
Generál M. Janin
 
     
 
povedali o ŠtefánikovyBol nadaný neúnavnou činorodosťou, energický, schopný zotrvať na vrchole Mont Blancu niekoľko dní a aj niekoľko týždňov, živiac sa čímkoľvek, dokázal nespať a splni
ť všetky úlohy, nepochybovať o ničom, hoci sa mi jeho zdravie zdalo príliš krehké; generál minister Štefánik ostane v našich spomienkach typom muža celkom výnimočného.
 
C. Flamarion
 
     
 
povedali o ŠtefánikovyAle to čo nemôžu slová vyjadriť, je vlastenecký zápal, ktorý z neho žiaril. Celý jeho život bol sústredený na boj za slobodu, a nebolo ničoho, čo spochybnilo jeho národnú vieru.
 
M. J. Lacaze –francúzsky admirál
 
     
 
povedali o ŠtefánikovyAk naozaj neobmedzená oddanosť ideálu vlasti zaručuje Štefánikovi význačné miesto medzi veľkými mužmi, osloboditeľmi národov, potom zvláštne a charakteristické črty tohto muža zhrňujem takto: jeho pevná viera, ktorá nikdy nepoznala nerozhodnosť v dobách neistoty alebo skleslosť pri neúspechu, bola absolútne čistá nielen v poňatí, ale aj v prostriedkoch.
 
V. Orlando  
 
     
 
Bol oddaný svojej krásnej hvezdárskej vede, ale ešte väčšmi než vedu miloval umenie a poéziu. Pritom bol duša matematicky jasné a presná.
 
B. Pavlů 
 
     
 
Od prvého stretnutia ohromila ma jeho hlboká viera, ktorá napĺňala vnútro veľkého vlastenca, viera, ktorá ho viedla k tomu, že už vtedy pokladal existenciu československého štátu za istú, hoci rakúsko-uhorské mocnárstvo bolo ešte celistvé a vojensky silné, najmä po vyradení Ruska zo svetovej vojny.
 
Generál V. Zupelli 
 
     
 
Dielo Štefánikovo je na prvý pohľad jediným zázrakom… Myslím si, že Štefánik bol rýdzim Slovákom práve týmito stránkami svojej osobnosti: neustále vrel, neustále kypel plánmi, podnetmi, neustále pracovala jeho obraznosť. Vynaliezavosť, bádavosť, opravdivosť, nekompromisnosť mravná i tvorivá boli asi jeho darmi osobnými; ale oheň a vášeň, s ktorou uskutočňoval myslenie vo veľkých rozmeroch, a pritom kúzlo osobnosti, krásny spoločenský takt a vkus, jeho rytierskosť a veľkodušnosť – v tých, okrem vlastnosti osobnej, je i čosi slovensky typického a vlastného čistému, rýdzemu géniu jeho kmeňa.
 
F. X. Šalda  
 
     
 
…Byl to kosmopolita, který byl pevně svázán se svou zemí a který vždy byl hrdým Slovákem. Zájem Slovenska a jeho lidu byl základní osou jeho konání… Splaťme naším dětem, studentům i sobě samým velký dluh, který vytvořil režim slepě nenávidějící vše a každého, kdo svými postoji a názory stál proti jeho lži. Připomínejme si odkaz, myšlenky a cíle Milana Rastislava Štefánika nejen ve dnech významných výročí, ale neustále.       
 
V. Havel (v prejave na spomienkovej slávnosti na mohyle v  r. 1990)
 
     

 

 

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

PARTNERI

Stránka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, ktoré nemôžeme všetky ovplyvniť. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.

M.R. Štefánik


  

https   Active Search Results   cloudflare