skenfrdeit
.

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

§1

Milan Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu.

 

§2

Na ocenenie mimoriadnych zásluh Milana Rastislava Štefánika uvedených v §1 sa umiestni v budove Národnej rady Slovenskej republiky busta Milana Rastislava Štefánika a pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie jeho krédo „Veriť, milovať, pracovať“ a zobrazí sa faksimile jeho podpisu.

 

§3

1) Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle je pietne miesto.
2) Návštevník Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle je povinný správať sa s úctou voči osobe Milana Rastislava Štefánika a zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť pokoj pietneho miesta.

 

§4

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2001.

 

 

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

PARTNERI

Stránka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, ktoré nemôžeme všetky ovplyvniť. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.

M.R. Štefánik


  

https   Active Search Results   cloudflare