skenfrdeit
.

 

Rok udelenia Priezvisko, meno, titul
   
2019 Tatara Ján Ing., čestný predseda SMRŠ
2010 Uhlík Peter, Mgr., čestný predseda SMRŠ
   
2019 Janec Martin, prof., MUDr., DrSc., Dr.h.c.
  Tvarožek Branislav
  Petrovová Vilma
   
2018 Bakoš Dušan, prof., Ing., DrSc., Dr.h.c.
  Budinský Pavol, MUDr., PhD., MBA, plk. v.v.
  Vrábel Ferdinand, PhDr.
   
2017 Pajdušáková Ľudmila, RNDr., CSc., - in memoriam
   
2016 Gallová Mária, Mgr.
   
2015 Tazzer Sergio
  Sotto Bernardo, starosta mesta Paulhan (FR)
  Rusnák Ján
  Kátlovský Vlastimil, RNDr.
  Nosko Branislav, Ing.
  Naďovič Svetozár, Ing., genmjr. v.v,
   
2014 Čelko Vojtech, PhDr.
  Ballek Ladislav, Mgr., - in memoriam
  Maniaček Ján, Ing.
  Kedrová Zora
  Lacko Branislav, doc., Ing., CSc.
  Dudášová Tamara
   
2013 Kele František, PhDr., PhD.
  Riečanský Igor, prof., MUDr., CSc.
   
2012 Podhorský Dušan, prof. RNDr., DrSc.
   
2011 Solovič Ján, doc.
  Rušín Vojtech, RNDr., DrSc.
  Králik Juraj, JUDr., Ing., CSc.
  Chrapan Ján, prof., RNDr., DrSc., plk. v.v.
  Iždinský Ján, Mgr. - prvý podpredseda S MRŠ
   
2010 Štepka Stanislav, Mgr.
  Šesták Pavol, Ing.
  Šesták Ivan, Ing.
  Chudík Ladislav, doc.
  Šabo Ivan, PaedDr.
  Luby Štefan, prof., Ing., DrSc., Dr.h.c.
  Koudelka Ladislav, Ing., DrSc.
  Kanis Pavol, PhDr., Mgr., CSc.
  Jablonický Jozef, PhDr., DrSc.
  Steklý Karel
  Faško Vladimír, Ing.
  Fuska Ján, prof., Ing., DrSc.
  Hábl Vlastimil, PhDr.
  Bella Ivan, Ing., plk. v.v.,
  Demian Jaroslav, Ing.
  Valach Vladimír, doc., Ing., CSc., - in memoriam
  Zigo Anton, Ing., plk. - in memoriam
  Pšenica Karol, - in memoriam
  Jambor Ladislav, Mgr. - in memoriam
  Slezáčková Anna, - in memoriam
  Štohl Ján, RNDr., DrSc. - in memoriam
   
2009 Koch Georges, - viceprimátor Meudonu
  Compagnon Daniel
  Dollfus Audouin Charles, - astronóm v Meudone
  Fournier Eric, - primátor Chamonix
  Coutett Janny, - viceprimátorka Chamonix
  Antal Milan, - in memoriam
   
2008 Oravská Judita
2004 Černák František, Ing., PhD., Dr.h.c.
2001 Schuster Rudolf, Ing,
1999 Sum Antonín, JUDr.
  Geryk Branislav, Doc., MUDr.
1997 Brtáň Rudolf, Dr.
  Muránsky Jozef, genmjr. v.v.
1995 Jurkovič Pavol, Dr.
1993 Rozsypalová Milena
  Kováč Michal, Ing., CSc.
1992 Kvetko Martin, MVDr.
1991 Havel Václav
  Ponická Hana
  Ambruš Jozef, gen. – in memoriam
  Dubček Alexander
  Fišera Josef
  Ponická Hana
1990 Papánek Ján, JUDr.

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

qrcode

webnail

PARTNERI

Stránka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, ktoré nemôžeme všetky ovplyvniť. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.

M.R. Štefánik


  

https   Active Search Results   cloudflare