skenfrdeit
.

Miestne kluby

 

Miestne kluby sú základnou organizačnou zložkou Spoločnosti M. R. Štefánika. Zakladajú sa v miestach, kde je najmenej 5 členov SMRŠ, ustanovenie a zrušenie klubu schvaľuje Valné zhromaždenie.  Klub SMRŠ plní úlohy v okruhu svojej pôsobnosti v zmysle stanov a koordinácie s výborom SMRŠ. V súčasnosti kluby existujú a pôsobia v týchto mestách:

 

 

Miestny klub Partizánske bol založený 15. decembra 2009, na ustanovujúcej schôdzi sa zúčastnilo 21 členov. Postupom času sa členská základňa rozrástla na dnešných 190 členov. V jej radoch nájdeme aj viaceré osobnosti spoločenského, kultúrneho i športového života.

Ustanovujúca schôdza
Ustanovujúca schôdza


Klub sa snaží vyvíjať aktivity hlavne v regióne Hornej Nitry. Pre verejnosť organizujeme rôzne akcie s témou M. R. Štefánika. Participujeme na akciách usporadúvaných miestnou samosprávou a našimi partnermi .


partizánske
Prednáška pre žiakov škôl v Prievidzi


Pre členov klubu organizujeme akcie ako sú napr. Pochod  M. R. Štefánika, účasť na podujatiach na Mohyle M. R. Štefánika na Bradle a rôzne výlety.


partizánske
Účastníci Pochodu M. R. Štefánika


Každoročne  sa stretávame  v penzióne Kalinka, kde v príjemnej spoločenskej atmosfére bilancujeme uplynulý rok a predstavíme plán akcií na ďalší rok.

partizánske
1. výročná schôdza 2010


Ak Vás zaujala činnosť klubu, budeme radi, keď rozšírite naše rady a podáte pomocnú ruku pri napĺňaní myšlienok a ideálov.

Štefan Ševčík
predseda klubu

DudinceSamostatný Klub SMRŠ v Dudinciach s počtom členov 25 vznikol v roku 1996.


Každoročne sa snažíme zúčastniť Valného zhromaždenia SMRŠ, kde sme 2 krát prispeli aj kultúrnym programom. Najprv to bol žiacky inštrumentálny súbor Základnej umeleckej školy z Dudiniec a potom spevokol pri Ev.a.v. cirkevnom zbore v Dudinciach, ktorý zaspieval aj na Bradle pri Mohyle M. R. Štefánika.


V súčasnosti nás je 41.

 

ZNitraakladajúca schôdza klubu bola 2. marca 2005 za účasti 9. členov SMRŠ a záujemcov o členstvo v klube. Na nej si zvolili trojčlenný výbor a za predsedu Ing. Jána Maniačeka st. Odvtedy sa rozvíjala a stále prebieha činnosť podľa ročných plánov zostavených výborom, ktoré pravidelne štvrťročne kontroluje a doplňuje. Členské schôdze dvakrát ročne schvaľujú a kontrolujú plnenie plánovaných úloh. V programe  každej členskej schôdze bola prednáška o Štefánikovi alebo o niektorých významných Slovákoch. Prednášali profesor J. Fuska, P. Uhlík, profesor J. Michálek, Dr. F. Kele a ďalší. Na členských schôdzach zúčastňoval sa predseda SRMŠ Ing. Ján Tatara a informoval o aktivitách vedenia  spoločnosti a činnosti jednotlivých klubov.

Uskutočňujú každoročne jeden, alebo dva zájazdy na Bradlo a po stopách Štefánika aj významných Slovákoch.

V Ponitrianskom múzeu, v Dome Matice slovenskej a v Krajskom osvetovom stredisku zorganizovali výstavy o živote a práci Štefánika, jeho pamätníkoch a o činnosti klubu. Každý  rok majú 5 až 15 prednášok a besied o Štefánikovi v školách, knižniciach, Krajskom osvetovom stredisku a pre iných záujemcov v mestách a obciach.

Iniciovali postavenie sochy generála M. R. Štefánika v Nitre. Jej realizáciu považujú za rozhodujúcu úlohu k čomu boli a sú zamerané aj zbierky a kontakty sNitra akademickým sochárom Miroslavom Tomaškom z Bánoviec nad Bebravou.

Predseda klubu pripravil a vystavuje exponáty o živote a činnosti Štefánika: „Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat“, „Milan Rastislav Štefánik, veľký Slovák a Európan“, „Nitra a Štefánik“ a „Osudy pamätníkov Štefánika“. Na mnohých filatelistických výstavách sú oceňované zlatými a pozlátenými medailami. Môže ich požičať na vystavenie do ďalších klubov SMRŠ

Pre informáciu členom, sympatizantom, predstaviteľom mesta a záujemcom vydáva klub každoročne v prvom a v druhom polroku INFORMÁTOR o činnosti SMRŠ a klubu.

Do informačných skriniek miestnych častí Nitry, vždy v máji, dáva príspevok o Štefánikovi.
Klub vedie od začiatku svojej existencie kroniku z ktorej je vidieť jeho bohatú činnosť.
V roku 2012 má klub 34 členov a prácu organizuje päťčlenný výbor s predsedom Ing. Jánom Maniačekom st.

Ing. Ján Tancik

 

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

PARTNERI

Stránka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, ktoré nemôžeme všetky ovplyvniť. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.

M.R. Štefánik


  

https   Active Search Results   cloudflare