skenfrdeit
.


Spoločnost Milana Rastislava Štefánika

   Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika je občianske združenie, ktoré rozvíja a organizujesvoju činnosť v zmysle myšlienkového odkazu M. R. Štefánika v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie. Spoločnosť bola založená v roku 1990 a má v súčasnosti viac ako 1000 členov po celom Slovensku i v zahraničí. Základným poslaním SMRŠ je sprostredkovávať poznatky o živote a diele M. R. Štefánika, významného činiteľa česko-slovenského národnooslobodzovacieho boja, vedca, vojaka, diplomata a ministra prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov a aktualizovať jeho odkaz pre súčasnosť, naplňovať a uvádzať do života ideály a hodnoty demokratickej spoločnosti, princípy slobody, humanity, spravodlivosti, tolerancie, priateľstva, spolupráce a rovnoprávneho postavenia občanov, národov a národností.

   Veľké úsilie zameriava SMRŠ na šírenie dobrého mena SR v zahraničí, podporu kultúrnych aktivít a rozvoj duchovných a národných hodnôt.Osobitným poslaním SMRŠ je podnecovať záujem mládeže o poznávanie a pochopenie postojov a hodnôt, ktoré M. R. Štefánik vyznával, aby sa pre ňu stal vzorom hodným nasledovania. V súčinnosti s inými spoločenskými organizáciami, občianskymi iniciatívami, ako aj štátnou a verejnou správou SMRŠ podporuje budovanie a obnovu pamätníkov spojených s menom M. R. Štefánika a budovanie stálych muzeálnych expozícií, pripomínajúcich účastníkov boja za našu štátnosť, slobodu a demokraciu. Zasadzuje sa o podporu štátnej a národnej európskej vzájomnosti v duchu demokratických hodnôt a tradícií, o pokračovanie prospešnej spolupráce, dobrých vzťahov a väzieb, ktoré spájajú bratské národy – slovenský a český a ďalšie národy a štáty, v ktorých M. R. Štefánik pôsobil a mal k nim blízky vzťah, najmä Francúzsko, Rusko, Taliansko, USA a Japonsko.

   Od svojho vzniku vydáva SMRŠ časopis Bradlo a usiluje sa o rozširovanie svojich poznatkov cez masmédiá a spoluprácou s vydavateľstvami, kultúrnymi a historickými ustanovizňami.

 

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

PARTNERI

Stránka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, ktoré nemôžeme všetky ovplyvniť. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.

M.R. Štefánik


  

https   Active Search Results   cloudflare