Vitajte na internetovej stránke
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Základným poslaním SMRŠ je sprostredkovávať poznatky o živote a diele Milana Rastislava Štefánika, významného činiteľa česko-slovenského národnooslobodzovacieho boja, vedca, vojaka, diplomata a ministra prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov a aktualizovať jeho odkaz.

Ak sú Vám blízke ideály a názorové hodnoty ku ktorým sa hlási spoločnosť, budeme radi, ak rozšírite naše rady a pomôžete nám v napĺňaní poslania našej spoločnosti.