skenfrdeit
  • Spoločnost Milana Rastislava Štefánika

Spoločnosť M.R. Štefánika
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika
je občianske združenie, ktoré rozvíja a organizuje svoju činnosť v zmysle myšlienkového odkazu M. R. Štefánika v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Spoločnosť M.R. ŠtefánikaOd svojho vzniku vydáva Spoločnosť M.R. Štefánika
časopis Bradlo a usiluje sa o rozširovanie svojich poznatkov cez médiá a spoluprácou s vydavateľstvami, kultúrnymi a historickými ustanovizňami.

Je aj prvý zo svojho národa, obdivuhodnou diplomaciou vplýval svojimi myšlienkami, názormi a činmi, na Európsku politiku...

M. R. Štefánik

Spoločnosť M.R.Š. bola založená v roku 1990 a má v súčasnosti viac ako 1000 členov po celom Slovensku i v zahraničí...

Spoločenstvo M.R. Štefánika

Vydáva Spoločnosť M. R. Štefánika od svojho vzniku v r. 1990. Vychádza obvykle 2x ročne a je zasielaný členom...

Časopis Bradlo

Stránka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, ktoré nemôžeme všetky ovplyvniť. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.

M.R. Štefánik

My video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

https   Active Search Results   cloudflare

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting