Myšlienky a výroky

Veriť, milovať, pracovať, 

Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.

 Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden.

Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.

Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajme.

Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť.
 
Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.
 
Prekážky treba rozbiť, a nie sa im poddávať.
 
Dokiaľ dýcham, dúfam. Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa treba obetovať.
 
Chcel by som účinkovať v svojom národe, ktorý som nikdy neprestal milovať.
 
Verím vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všetkého, čo je šľachetné a spoločenstvu prospešné.
 
Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu a dokázal úprimnú lásku k Francúzsku.
 
Ja s udivením norím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.
 
Mne nejde o to, za cenu nečinnosti kúpiť si život. Ja nechcem žiť o dvadsať-tridsať rokov. Teraz-teraz chcem žiť.
 
Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, na ktoré nemáme na všetky vplyv. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.
 
Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká.
 
Život na mňa musí čakať, a nie živorenie.
Búrlivý je život môj a bude plný zápasov. So šťastím by som sa delil, ak však padnem, chcem padnúť sám.

Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.

Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej.

Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne.
Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea  proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.
Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.